Specifieke deskundigheid winterdienst

Door toenemend succes extra cursusdata gepland!

Donderdag 8 januari 2015

Ook in-company mogelijk!

 

Deze training is ontwikkeld volgens de opleidingseisen van het CROW, publicatie 283, ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’ (SDW).
Tijdens deze training komen zowel een groot aantal theoretische, als ook praktische aspecten van de gladheidbestrijding aan bod. De deelnemer kan de opgedane kennis tijdens het theoretisch deel van de training onder begeleiding van onze professionele trainer direct toepassen tijdens het praktische deel van de training.

Na het succesvol afsluiten van de Nido winterdiensttraining ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst’:

  • Is de deelnemer bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid die het werken in de winterdienst met zich meebrengt
  • Beschikt de deelnemer over de benodigde achtergrondkennis om op een veilige en verantwoorde wijze met strooimiddelen en het materieel te werken
  • Kan de deelnemer op veilige en verantwoorde wijze zijn winterdienstmaterieel opbouwen, afstellen, controleren, bedienen en reinigen, zowel op eigen locatie als ook onderweg
  • Is de deelnemer in staat om ongewone en onveilige situaties te herkennen en deze op de juiste wijze terug te koppelen aan zijn/haar leidinggevende.

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek met daarin de meest actuele informatie. Dit cursusboek fungeert tevens als een praktisch naslagwerk, waarin alle behandelde onderwerpen staan beschreven voorzien van fotomateriaal.

Voor het programma klikt u hier.

Wilt u deze training volgen, dan kunt u zich hier aanmelden. De trainingen vinden bij ons in Holten plaatsvinden. Het volgen van de training in-company is ook mogelijk!  

Certificaat
Na het behalen van een voldoende - voor zowel de theoretische toets als de praktijkbeoordeling - wordt het certificaat ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst’, in de vorm van een pasje afgegeven. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

CCV gecertificeerd – (Code 95)
Deze training is gecertificeerd door het CCV en kunt u laten meetellen voor de richtlijn vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (7 uur theorie). Hiervoor is een speciale aanmelding vooraf vereist. 

Resultaat:
Na afronding van de training beschikken de deelnemers over “specifieke deskundigheid” om verantwoord en veilig te kunnen werken binnen de gladheidbestrijding. Naast dat er wordt voldaan aan de Arbo-eisen leidt de toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.