Programma SDW

Theorie

1. Introductie
2. Bewustwording winterdienst
3. ARBO wetgeving, rechten en verplichtingen
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
5. Rol en verantwoordelijkheden van de chauffeur
6. Strooimiddelen, methoden en typen wegdek
7. Werken met strooiers, sneeuwploegen, sneeuwborstels
8. Strooiroutes en prioriteiten
9. Onderhoud
10. Reinigen en visuele controle van materieel
11. Theorie toets

 

Praktijk (met eigen materieel)

1. Uitleg over opbouw en verschillende componenten van het materieel
2. Op- en afbouwen zoutstrooier
3. Op- en afbouw sneeuwploeg / sneeuwborstel
4. Onderhoud
5. Laden en lossen van dooimiddelen (in eigen loods)
6. Strooien in de praktijk
7. Diverse extra oefeningen op eigen terrein mogelijk