Combinatie van functionaliteiten

Sproeien als gladheidbestrijding is in veel gevallen effectief en milieuvriendelijk. Maar sproeien alléén is in de Nederlandse winterperiode niet toereikend. Want sproeiacties zijn minder effectief bij lage temperaturen en minder geschikt bij neerslag. Juist in deze kenmerkende Nederlandse winterse omstandigheden is een strooimachine veel beter geschikt omdat er meer zout per m2 benodigd is. De Nido combistrooiers bieden de ideale oplossing: hiermee kan gesproeid èn gestrooid worden. Eén machine voor elke situatie!

 

Bij de combimachines kan er afhankelijk van de actuele weersituatie gekozen worden voor de juiste wijze van gladheidbestrijden: sproeien, natzoutstrooien, sproeien èn strooien in 1 werkgang of droogzoutstrooien. Het natzoutpercentage kan zelfs aangepast worden aan de actuele omstandigheden. De machine is daarmee bij uitstek geschikt voor alle winterse omstandigheden in Nederland. Geen compromis maar optimale gladheidbestrijding bij elke preventieve of curatieve actie!

 

Belangrijk is dat de combistrooier werkt met 2 separate pompen. Hierdoor kan tijdens het sproeien de strooifunctie worden "bijgeschakeld". Een slimme oplossing voor situaties wanneer er meer zout noodzakelijk is zoals op koude weggedeelten en bij lagere temperaturen.

 

Dankzij de modulaire bouwwijze kan er bij de range grote Nido combistrooiers gekozen worden om de natzout-component via de strooiplaat of via nozzles uit te brengen. De sproeibreedte via de strooiplaat gaat tot 8 m. (ruim 2 rijbanen) en via nozzles tot 11/12 m (3 rijbanen).