08-03-2018

Beschikking heeft effect op de uitvoering van de gladheidbestrijding

Strooicombinatie

In december 2017 is een beschikking, welke in april 2018 is herzien, vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgebracht. Deze beschikking heeft een effect op de uitvoering van de gladheidbestrijding op alle wegen in Nederland. Om deze reden zien wij het als onze verantwoordelijkheid om klanten actief in te lichten over deze beschikking. Tevens willen wij enkele punten uit de beschikking onder de aandacht brengen. De beschikking kunt u hier  nalezen.

Aandachtspunten:

  • Gewichten:

In artikel 5.18.17b en 5.18.17d wordt verduidelijking gegeven over de uitzonderingen in belading die van toepassing zijn op bedrijfsvoertuigen die opereren in de winterdienst.

  • Voorbouwen i.c.m. AEBS/noodremvoorziening:

DIN-platen dienen buiten het winterseizoen te worden verwijderd wanneer het voertuig voorzien is van een noodremvoorziening (AEBS).  Tijdens het winterseizoen (01-10 tot 01-05) mag de noodremvoorziening uitgeschakeld worden.

 

Wij raden u aan de gehele beschikking  door te nemen om te controleren of nog andere aspecten uw organisatie aan gaan.