05-07-2016

Aebi Schmidt ontvangt ISO 14001:2015 certificaat

2016-07-05 Overhandiging Certificaat door TÜV Nederland
Overhandiging certificaat door TÜV Nederland

Als eerste organisatie - in haar branche - in Nederland heeft Aebi Schmidt Nederland het ISO 14001:2015 certificaat ontvangen. Op 19 mei jl. werd het officiële certificaat voor milieumanagement door de TÜV Nederland overhandigd. Met het behalen van dit certificaat toont het vooruitstrevende Aebi Schmidt wederom aan haar verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het milieu.

De ISO 14001-norm is de internationale standaard op het gebied van milieumanagement voor organisaties. De oorspronkelijke norm uit 2004 bood bedrijven houvast bij het opstellen van hun milieuzorgsysteem waarmee milieurisico's van hun bedrijfsvoering beheerst en verminderd werden. Het uitgangspunt voor de nieuwe 14001 norm is de High Level Structure. In deze HLS kunnen de ISO9001:2015 (Kwaliteit) en de ISO45001:2015 (ARBO)  integreren. Zo hebben stakeholders  en  alle disciplines binnen de organisatie invloed op het milieubeleid en dient het management Leiderschap te tonen. Belangrijk is ook dat het beleid gebaseerd is op de gehele “life cycle” van geleverde producten of diensten.

Voor alle belanghebbenden, van klanten tot omwonenden, biedt de nieuwe norm voordelen. Ten opzichte van de oude norm worden milieuaspecten beter beschermd, is er betere communicatie, worden gab’s geanalyseerd, wordt er gemeten en gemonitord en liggen de acties bij eventuele afwijkingen bij voorbaat al vast. Aan alle kanten is er sprake van aanscherping van verantwoordelijkheid en meer duidelijkheid. Kortom: winst voor het milieu.

Al sinds de jaren negentig ziet Aebi Schmidt het als haar kerntaak het milieu zo min mogelijk te belasten. Niet alleen bij het produceren van haar producten - strooimachines voor de gladheidbestrijding - maar ook met betrekking tot de hoeveelheid strooizout dat op de wegen komt tijdens strooiacties. Het is een kerntaak en een dagelijkse uitdaging om met een minimum aan zout een maximum aan veiligheid op de weg te bewerkstellingen.