We care

“We Care” is de titel van het maatschappelijk verslag 2012 uitgebracht door Aebi Schmidt Nederland BV. Naast zorg voor onze klanten en onze medewerkers geeft deze titel ook ons commitment voor een duurzame leefomgeving weer. Want duurzaam ondernemen was en is een van onze belangrijkste ambities en Social Return is hiervan een vanzelfsprekend onderdeel. In realistische en praktische projecten worden kansen geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover is nauwe samenspraak met maatschappelijke partners, klanten, medewerkers en kandidaten.
Aebi Schmidt heeft zich gecertificeerd voor ISO 14001 en heeft een zelfverklaring op basis van de ISO 26000 gepubliceerd. “Kwaliteit”, “veiligheid” en “milieu” zijn hiervan belangrijke deelaspecten. De hierbij behorende certificering zoals ISO 9001, VCA etc. zijn al langjarig in bezit van Aebi Schmidt Nederland.

 

Duurzaamheid