29-09-2017

Amsterdam kiest Schmidt veegmachines

Schmidt Swingo in Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft in 2016 een aanbesteding uitgeschreven voor  de aanschaf van veegmachines. Belangrijk onderwerp hierin was dat deze machines breed inzetbaar moeten zijn. Het doel hiervan is dat de reinigingstaak in de stad zo efficiënt mogelijk uitgevoerd wordt. Ook het sterk terugdringen van de plaatselijke uitstoot van emissies was zwaarwegend. Hiervan heeft gemeente Amsterdam heeft een beleidsplan opgesteld. Het doel hiervan is te komen tot een minder milieubelastende manier van reinigen.

 

Met dit beleidsplan in gedachten heeft Aebi Schmidt Nederland B.V. ingeschreven op de twee  percelen van de aanbesteding. Eén voor compacte veegmachines van 2 m3 inhoud en één voor middelgrote veegmachines met een inhoud van 4 m3. Beide percelen werden gewonnen door Aebi Schmidt.

 

De oplossingen die door Aebi Schmidt werden aangedragen, sluiten perfect aan op de milieudoelstellingen van de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt de gemeente Amsterdam gedurende de gehele levensduur van de veegmachines “ontzorgt”. Centraal hierin staat de inzetbaarheid van de machines. Een gedetailleerd plan van aanpak stond hierbij aan de basis.

 

Ontzorgen door informatie

De Schmidt veegmachines wordt gedurende de inzet continu gemonitord. Hierbij worden afwijkingen in de techniek vaak al eerder gesignaleerd dan de machinist hiervan melding kan maken. De servicemanager van Aebi Schmidt is op deze manier soms eerder op de hoogte van een mogelijke storing. In dat geval kan onze servicemonteur gedurende reguliere stilstand van de machine preventief optreden om ongewenste stilstand te voorkomen. Ook worden de servicemeldingen voor regulier onderhoud automatisch doorgegeven.  Op deze wijze kunnen deze zo gepland worden dat de dagelijkse inzet niet verstoord wordt.

 

De operationele kosten, inclusief alle slijtdelen (!), zijn in een fixed prijsstelling vooraf bekend. Dit maakt budgetteren van de kosten voor gemeente Amsterdam wel zo eenvoudig en voorkomt verrassingen.

 

Oog voor innovaties.

Gemeente Amsterdam waardeerde ook het gepatenteerde, en inmiddels breed toegepaste, “Koanda luchtrecyclingsysteem”. Naast het standaard aanwezige waterrecyclingsysteem zorgt dit Koanda systeem voor een sterke terugdringing van PM10 fijnstof. Deze PM10 fijnstof ont staat bij veegmachines door de grote luchtverplaatsing gedurende het opnemen van veegvuil. Klik hier  voor een beschrijving van het Koanda systeem.

 

Een oog voor innovaties mag in de stad van de toekomst natuurlijk niet ontbreken! De uitbreiding van het Koanda systeem naar de Schmidt Cleango 500 veegmachine is er hier één van.  Ook wordt er bij Schmidt hard gewerkt aan een volledig elektrisch aangedreven Schmidt Swingo 200.

 

Het uitgangspunt voor deze elektrische Swingo is dat het machineontwerp, qua efficiency én inzetbaarheid, niet mag lijden onder nieuwe technieken. Datzelfde gold destijds ook voor de nieuwe Euro 6 motor van de Schmidt Swingo. Dit houdt in dat de elektrische Swingo qua functionaliteit minimaal gelijkwaardig aan de huidige versie moet zijn. Dit geldt voor de maatvoering, het veeg- en zuigvermogen en de actieradius van de machine, die voor een daginzet gegarandeerd moet zijn.

 

Gemeente Amsterdam krijgt als 1e Nederlandse stad de primeur om het prototype van de machine te mogen testen in hun dagelijkse situatie. Niet lang daarna zal de serieproductie starten waarin de laatste feedback van de gebruikers nog geïmplementeerd wordt.