07-06-2016

Sneeuwruimunits Vliegbasis Eindhoven

Sneeuwruimunits voor Vliegbasis Eindhoven

Bij vliegverkeer draait alles om maximale veiligheid, zowel in de lucht als op de grond. Voor alle vliegvelden, hoe groot of klein dan ook, is snelle en betrouwbare gladheidbestrijding daarom essentieel.

Dit geldt zeker ook voor Vliegbasis Eindhoven. Want de Vliegbasis is een bijzondere luchthaven, omdat dit militaire vliegveld ook voor civiele vluchten wordt gebruikt. Dit betekent dat het vliegveld naast militaire vluchten ieder etmaal tussen 07:00 en 24:00 uur open moet zijn voor aankomende en vertrekkende vluchten. Ook bij winterse omstandigheden, zoals bij sneeuwval.

In het verleden leidde dit tot problemen omdat het aanwezige materieel onvoldoende geschikt was om sneeuwval adequaat te bestrijden. Het gevolg was lange wachttijden voor de reizigers. De specifieke eisen van vliegvelden - een grote breedte (45 m. in Eindhoven) van de banen, een grote totaal-oppervlakte en korte ruimtijden – stelt namelijk hoge eisen aan het in te zetten materieel.

De vliegbasiscommandant realiseerde dat er wat moest gebeuren. Hij oriënteerde zich op de markt en stelde samen met de MatlogCo (Materieellogistiek Commando Land) een Programma van Eisen op. Aan de hand van de specifieke eisen die voor Vliegbasis Eindhoven gelden, werd een aanbesteding opgestart. Het resultaat is de levering van 2 Schmidt TJS 630 combinaties door Aebi Schmidt. Deze sneeuwruimers werden op 31 mei jl. officieel overgedragen aan MatlogCo, welke de systemen meteen overdroeg aan de Luchtmacht c.q. de Commandant van de Vliegbasis Eindhoven.

De Schmidt TJS sneeuwruimunits op Iveco chassis sluiten optimaal aan op de eisen en wensen van Vliegbasis Eindhoven. De machines zijn ontworpen voor het optimale sneeuwruimresultaat op luchthavens. De ploeg-borstel-combinatie kan in één werkgang sneeuwruimen en gladheid bestrijden. Deze combinatie-behandeling zorgt voor zwarte en residuvrije start- en landingsbanen. Waarbij bovendien met hoge werksnelheid gewerkt kan worden.

De sneeuwruiming vindt plaats in 3 stappen:

  1. De sneeuwploeg met een werkbreedte tot 6,8 m. verwijdert snel grote hoeveelheden sneeuw.
  2. Het borstelen verwijdert de restant sneeuwlaag
  3. Het residu van sneeuw/water wordt weggeblazen door een blower-turbine Resultaat: maximale sneeuwverwijdering met een zwarte baan als gevolg.

Bij sneeuwval in de komende winters zullen de twee Schmidt TJS sneeuwruimers in “staffel-formatie” de start- en landingsbanen vrij maken van sneeuw en ijs. Binnen drie kwartier zijn de banen dan weer beschikbaar en kunnen reizigers zonder vertraging hun reis vervolgen.

Meer weten over de Schmidt TJS en andere oplossingen die Aebi Schmidt u kan bieden voor veilige luchthavens? Stefan Lagodin vertelt u er graag meer over: 0548 – 370118.