21-01-2015

ASH Services in de praktijk

ASH_Service
Eén van de ASH Services strooicombinaties

Na gemeente Lelystad heeft ook gemeente Hellevoetsluis gekozen voor ASH Services.

 

ASH Services is een geheel nieuwe manier van denken binnen de gladheidbestrijding en straatreiniging. In plaats van de techniek staat bij ASH Services het gewenste resultaat centraal. Het doel is veilig berijdbare wegen of fietspaden en niet het bezit van een strooimachine of sneeuwploeg.

 

Gemeente Hellevoetsluis zocht begin 2014 in een aanbesteding naar de beste partij voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding op haar wegen en fietspaden. Via de “Best Value Procurement” methodiek werd gezocht naar de beste expert om de opdracht uit te voeren.  Want, wie anders dan de expert kan als beste het gewenste resultaat bereiken en weet wat daarvoor nodig is?
Het onderscheidend voorstel van Aebi Schmidt, op basis van ASH Services, kwam als beste uit de bus. Samen met onderaannemer  Vibor uit Hellevoetsluis verzorgt Aebi Schmidt daarom de komende jaren op een nieuwe en innovatieve manier de gladheidbestrijding. Met het nieuwste strooimaterieel, de nieuwste technologie én lokale know-how.Het resultaat voor gemeente Hellevoetsluis? Hoogwaardiger gladheidbestrijding tegen lagere jaarlijkse kosten! Dit wordt gerealiseerd door:

  • Bij elke winterse omstandigheid de juiste bestrijdingsmethodiek in te zetten;
  • Minder verspilling van tijd, zout en materieel;
  • Exact inzicht in de uitgevoerde gladheidbestrijding;
  • Zuiniger strooien;
  • Meer capaciteit beschikbaar te hebben voor strenge winteromstandigheden;
  • Iedere strooiactie te evalueren i.p.v. 1x per jaar na het strooiseizoen; 
  • Innovatieve gladheidbestrijding, waarbij jaarlijks de vloot kan worden aangepast aan de stand van de techniek, inzetsituatie etc.

 
ASH Services speelt hierin een onmisbare rol. ASH Services biedt producten en diensten aan in abonnementsvorm voor gedeeltelijke tot volledige ontzorging. Om dit doel te realiseren bepaalt de klant zelf de samenstelling van het abonnement. De klant bedient zelf de knoppen voor meer of minder ondersteuning op de 9 modules zoals Consultancy, Operationeel Management, Mobiliteitsoplossingen etc. Voor o. a. advies over de beste manier van werken, voor de complete beheersing van de uitvoering van strooiacties en voor het beschikbaar hebben van het juiste materieel.

 

Meer weten over de invulling van alle ASH Services modules bij gemeente Hellevoetsluis? Klik hier voor de pdf-download.