20-01-2015

Aebi Schmidt kiest voor Euro 6 motoren

Euro6
Euro-6 logo

In het voortdurende streven naar nog een meer duurzame veegmachine heeft Aebi Schmidt gekozen voor motoren met Euro-6 technologie.

 

Aebi Schmidt onderzoekt continu de mogelijkheden van alternatieve brandstoffen c.q. aandrijvingen. Bij alle ontwikkelingen hanteert Aebi Schmidt het belangrijke uitgangspunt dat de inzetbaarheid en efficiency van de bestaande techniek/machine niet aangetast mag worden. Oftewel geen concessies aan de functionaliteit/inzetbaarheid van de machine. Ook de mogelijkheden van aardgas en een plug-in hybride variant zijn uitgebreid onderzocht en getest.

 
De uitkomsten daarvan waren dat het toepassen van aardgas, ook een fossiele brandstof, ten koste gaat van het gewicht en maatvoering. Want gastanks zijn 5x zwaarder dan een dieseltank en nemen 4x zoveel plaats in beslag. Dit heeft zoveel consequenties op de functionaliteit als wendbaarheid en actieradius van compact gebouwde machines dat niet op andere wijzen te compenseren valt. Opvallend was dat het toepassen van (plug-in) hybride technieken slechts leidt tot minimale besparingen, voornamelijk omdat er bij het vegen nauwelijks geremd wordt. De benodigde meer-investering zorgt in de praktijk niet voor effectieve milieuwinst. Met dit geld kan op andere wijze veel meer voor het milieu bereikt worden.

 

Daarom heeft Schmidt besloten in te steken op de efficiency van de betrouwbare dieselmotoren (inzetbetrouwbaarheid) in combinatie met een zo laag mogelijke uitstoot (Euro 6) èn brandstofverbruik verlagende technieken. Het resultaat hiervan is terug te vinden in de nieuwe Schmidt Swingo 200+  2m3 veegmachines en in de Schmidt Cleango 500 4 m3 veegmachines.

 

Ondanks het omvangrijk uitlaatsysteem zijn de ingenieurs van Schmidt er in geslaagd om de Euro 6 motor binnen de beschikbare ruimte van de bestaande machines te integreren.

 • de wielbasis exact gelijk is gebleven, wat de wendbaarheid ten goede komt;
 • de vuilcontainerinhoud exact gelijk is gebleven, wat de inzetefficiency ten goede komt;
 • de afmetingen exact gelijk zijn gebleven, wat de algemene inzetbaarheid ten goede komt.
   
  Conclusie: 
  1) Geen concessies aan de inzetefficiency en functionaliteit 
       van de machine!
  2) Geen beperking aan de inzetmogelijkheden!

 

De vooruitgang die geboekt wordt van de Euro 5 naar Euro 6 norm is enorm. De uitstoot van stikstof en partikels wordt extreem teruggedrongen. De impact op de emissie van de stap van huidig gangbare Euro 5 naar Euro 6 motoren is even groot als de stappen die in de periode 1992 t/m 2005 zijn gemaakt vanaf Euro 1 naar Euro 4! Dit kunt u terugvinden in deze grafiek

  

Wilt u meer weten over de nieuwe milieuvriendelijke Schmidt Swingo 200+ en Schmidt Cleango 500 veegmachines? Uw contactpersoon Jeroen, Twan of Sake vertellen u er graag meer over!