15-01-2015

Aebi Schmidt ontvangt MVO Monitor

MVO_Monitor
Uitreiking Certificaat MVO Monitor

Nieuwe meetlat voor MVO-niveau

De mate waarin een bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in praktijk brengt, bepaalt steeds meer het succes van de onderneming. Om het zelf goed te kunnen doen, stellen bedrijven ook steeds strengere MVO-eisen aan hun toeleveranciers. 

 

Maar hoe meet je MVO? 
Daar zijn inmiddels diverse instrumenten voor, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) of de Nederlandse CO2 Prestatieladder. Deze methodes zijn echter vooral gericht op duurzaamheid en dat is slechts een onderdeel van MVO. Andere onderdelen,  bijvoorbeeld sociale innovatie of de noodzaak van een gezond rendement behalen, worden hierin niet meegenomen. 

 

De Koninklijke Metaalunie heeft daarom sinds kort voor haar leden de MVO-monitor, waarvoor zij zich kunnen certificeren. Hét grote voordeel van de MVO-monitor - die aansluit bij de richtlijn ISO 26000 - is dat het gaat om een eenduidige standaard. Afnemers weten zo met wie zij zaken doen en leveranciers hoeven niet iedere keer opnieuw hun MVO-niveau aan te tonen. 

 

Aebi Schmidt Nederland heeft dit traject doorlopen en afgesloten op certificaatniveau. Onze MVO-prestaties zijn daarmee aantoonbaar en voor iedereen inzichtelijk.